Rekrutacja

Rekrutacja

Posiadasz wykształcenie kierunkowe (finanse i rachunkowość, matematyka czy ekonomia), interesujesz się prawem podatkowym, rachunkowością czy finansami i chcesz zdobyć doświadczenie w renomowanym biurze rachunkowym? Dołącz do naszego zespołu biura rachunkowego i pracuj w największym biurze rachunkowym w Gnieźnie. U nas zdobędziesz cenne doświadczenie z zakresu obsługi księgowej i będziesz pracować w zespole ekspertów, od których będziesz mógł czerpać wiedzę pełnymi garściami. Naszym pracownikom biura rachunkowego zapewniamy dynamiczny rozwój, oferując możliwość rozwinięcia swoich umiejętności z zakresu kadr i płac oraz obsługi księgowej wśród zespołu ekspertów. 

 

Wypełnij formularz i zacznij pracę w naszym biurze!

 1. 1. Dane personalne:
  • Imię i Nazwisko
  • Rok urodzenia
  • Nr telefonu
  • E-mail
  • Miejscowość
  • Zdjęcie
   Przeglądaj pliki
   Lista dodanych plików
 2. 2. Wykształcenie do wyboru:
 3. 3. Ostatnia ukończona szkoła.
 4. 4. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 5. 5. Podsumowanie zawodowe Napisz kilka słów o sobie
 6. 6. Umiejętności dodatkowe
  • Obsługa pakietu Office
  • Obsługa programu Insert GT
  • Znajomość języków obcych – angielski/niemiecki/francuski
  • Umiejętność pracy w grupie
  • Otwartość na zmiany
  • Organizacja pracy
  • Umiejętność działania pod presją czasu
  • Umiejętność samokształcenia
 7. 7. Umiejętności zgodne z matrycą kompetencji Wypełnij zgodnie z działem, którym jesteś zainteresowany
  Dział księgowości
  • Umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych.
  • Znajomość budowy planu kont oraz umiejętność dostosowania go do potrzeb jednostki.
  • Umiejętność rozliczania inwentaryzacji aktywów firmy.
  • Umiejętność przygotowania raportów na potrzeby zarządu, banków, instytucji zewnętrznych.
  • Umiejętność prowadzenia rozliczeń międzyokresowych kosztów.
  • Umiejętność prowadzenia rachunkowości w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
  • Umiejętność prowadzenia ewidencji uproszczonej w formie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych.
  • Umiejętność prowadzenia księgi handlowej.
  • Umiejętność prowadzenia ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w obcych środkach trwałych, księgowanie amortyzacji.
  • Umiejętność kontrolowania i uzgadniania kont księgowych.
  • Umiejętność uzgadniania sald należności, zobowiązań oraz kont rozliczeniowych.
  • Umiejętność księgowania transakcji dotyczących importu, eksportu, WNT, WDT, importu usług.
  • Umiejętność prowadzenia, bilansowo i podatkowo rozliczeń w walucie obcej (rozrachunki, środki pieniężne), stosowanie właściwego kursu waluty, rozliczanie różnic kursowych.
  • Umiejętność księgowania wyciągów bankowych/raportów kasowych dla rachunkowości prowadzonej w postaci ksiąg handlowych.
  • Umiejętność prowadzenia rozliczeń w walucie obcej – stosowanie właściwego kursu waluty, rozliczanie różnic kursowych (KPIR).
  • Umiejętność rozliczania kosztów użytkowania samochodów w firmie.
  • Umiejętność księgowania rozliczeń z pracownikami (lista płac, zaliczki, delegacje).
  • Umiejętność księgowania zwrotnych i bezzwrotnych dofinansowań zewnętrznych (dotacje, pożyczki, kredyty).
  Dział kadr
  • Umiejętność tworzenia dokumentów kadrowych związanych ze stosunkiem pracy zgodnie z przepisami kodeksu pracy oraz zgodnie z wytycznymi Pracodawcy (umowa o pracę, aneksy do umów o pracę, umowa o zakazie konkurencji, rozwiązanie umowy o pracę, świadectwo pracy itp.).
  • Umiejętność prowadzenia pracowniczych teczek osobowych, a w tym umiejętność sklasyfikowania dokumentów do części A, B, C, D zgodnie z przepisami.
  • Umiejętność odczytywania danych zawartych w kartach ewidencji czasu pracowników, a w tym umiejętność identyfikacji nadgodzin dobowych, i średniotygodniowych, identyfikacja godzin nocnych oraz umiejętność kalkulacji tych dodatków.
  • Umiejętność ustalenia podstawy wynagrodzenia chorobowego/zasiłku chorobowego (opiekuńczego, macierzyńskiego itp.), a w tym: umiejętność określenia okresu zatrudnienia do ustalenia podstawy wynagrodzenia chorobowego/zasiłku chorobowego, umiejętność określania składników wynagrodzeń, które stanowią podstawę wynagrodzenia chorobowego/zasiłku chorobowego, umiejętność prawidłowego przygotowywania dokumentów do ZUS celem rozliczenia okresów zasiłkowych.
  • Umiejętność sporządzania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w aplikacji PŁATNIK.
  • Umiejętność pracy na platformie ZUS PUE.
  • Umiejętność sporządzania sprawozdań GUS dotyczących obszaru kadrowo-płacowego.
  • Umiejętność sporządzania wniosków o wypłatę refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników.
  • Umiejętność sporządzania refundacji pracowników pozyskanych z Urzędu Pracy.
  • PFRON - umiejętność sporządzania miesięcznych sprawozdań - kalkulacja wysokości obowiązkowej wpłaty na PFRON dla firm o poziomie zatrudnienia od 25 etatów.
  • PFRON - umiejętność rozliczania dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
  • Umiejętność wyznaczania pracowników/zleceniobiorców posiadających prawo do przystąpienia do PPK.
  • Umiejętność klasyfikowania pracowników zapisywanych automatycznie do PPK, a na zapisywanych na wniosek.
  • Umiejętność sporządzania dokumentacji zgłoszeniowej do Instytucji Finansowej PPK (przystąpienia, wznowienia, rezygnacje itp.).
  • Umiejętność sporządzania dokumentacji rozliczeniowej (naliczenia składki) i wyeksportowanie jej do Instytucji Finansowej PPK.
 8. 8. Klauzula Rodo:
 9. 9. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy Biuro rachunkowe Profit
Skontaktuj się z nami
telefon 614 243 647
Jesteśmy dostępni od pn.-pt.
W godzinach od 7:00 do 15:00